Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1914
11 oktober - 13 oktober verblijf te Brugge

scannen0123.jpg 164.7K

Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina

bij dienen pastoor woonde ook eene Weduwe van n'en zeekapitein met hare dochter in. Doorbrave menschen. Kregen er overvloeidig eten en zelfs eene flesch wijn te drinken want wij waren soldaten die uit den slag kwamen vertelde Van de Voorde tegen den Pastoor en hij vertelde hoe de bommen en schrapnells over onzen kop vlogen enz. En de pastoor was opgezet met die leugens en de weduwe die hardhoorig was deed niets dan knikken. Niet slecht he! Wij kwamen van den slag. Enfin, als wij aangingen kregen wij van de weduwe nog elk n'en Belgische frank om ons wat eten te koopen.
Wij werden dan door den pastoor bij n'en ouden heer met 2 ŗ 3 dochters en 2ŗ 3 huizen verder in dezelfde straat geleid om te vernachten.
't Was daar een goed bed en goede menschen.
12 oktober 1914 maandag
Nevelachtig weder dezen Maandag.
Heb goed geslapen en eten boterhammen met koffie bij den ouden heer die ons geherbergt heeft.
Om 8 -11 -15 en 18 uur appel. tusschen die appels gaan wij de stad bezichtigen.
Er passeert hier een vliegmachien.
Op den middag krijgt iedereen 1.50 fr om wat eten te koopen wat meer als de helft hebben geen logist kunnen vinden.
Wij slapen vannacht op matrassen in de zaal van den Plezanten Hof Timmermansstraat Brugge.
Ik heb vandaag zuiver geleefd op taartjes, patat-frites en bier want wilden wij iets eten dan konden wij het maar koopen.
13 oktober 1914 dinsdag
Den baas uit den Plezanten Hof waar wij geslapen hebben wilt ons dezen morgend geen eten geven daar de eigenaars voor vergoeding enkel n'en papieren bon van 't Stadhuis van Brugge krijgen en daar kan hij niets mede doen zegt hij, enfin wij konden zonder eten gaan en kochten dan om onzen honger te stillen weÍrom patat-frites en taartjes.


Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina