Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1915
 Wij  gaan te voet naar Antwerpen, drie keer moeten wij ons paspoort tonen
11 - 15 juni

11 juni 1915 vrijdag
Papa gaat naar Antwerpen, geen nieuws.
12 juni 1915 zaterdag
Leonie Lentacker trekt ondersteuning van het commiteit voor de in nood verkeerende werkloozen.
13 juni 1915 zondag
Niets bijzonders.
14 juni 1915 maandag zie ook Krijgsgevangenen    
 zie ook oorlogskroniek ter zee
Ik ga om een paspoort om naar Antwerpen te gaan .'t Kost mij 3,00fr. en n'en heelen dag loopen. Eerst ne keer of drie naar 't policicommisariaat loopen en vervolgens n'en ganschen namiddag op het passbureau. Militairen spelen daar den baas! 
Het "Handelsblad" van Antwerpen dat we tegenwoordig alle dagen gesmokkeld krijgen, is voor 14 dagen door de Duitschers gestraft. Wij krijgen dus enkel erg gecensureerd nieuws van Gent uit de dagbladen "Het Volk" en de "Gentenaar".
't Wonderste in die couranten is dat de Duitschers altijd winnen en nooit verliezen!
15 juni 1915 dinsdag zie ook Cijfers van den wereldoorlog Het Volk 15 06 1915
3de Paarden requisitie door de Duitschers. N'en boer van wie ze twee paarden namen en die zijn zweep weigerde af te geven, krijgt eene rammeling van de soldaten te midden der markt en bovendien 20 mark boete.
Ik ga met Leonie om en weder naar Antwerpen te voet. Vele Duitschers zijn er in de gemeentes die wij doortrekken; zij zijn daar bij de burgers en in de rijkemenschen huizen die ledig staan ingekwartierd.
Onderweg moeten wij 3 maal ons paspoort toonen; eens aan de Kruisstraat te Beveren; eens tegen Zwijndrecht en eens op St Anna aan de brug.
De overzetdienst aan de Schelde gebeurt met vlotten en sleepboten.Van St Anna naar Antwerpen betaald men niets maar van Antwerpen naar St Anna is de prijs 10 cm per persoon. In de Schelde aan de haven ligt geen enkele boot aan. In Antwerpen zijn gansche blokken huizen afgebrand, de puinen waren reeds opgeruimd en was op sommige plaatsen reeds met de herbouwing aan gang. Anders veel gewoel. Geen een gazet mocht vandaag in Antwerpen uitkomen.

Vorige pagina  indexpagina Volgende pagina