Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1915
Een smokkelaar wordt geŽlectriciteerd aan de Nederlandse grens.
Geen feestelijkheden op de nationale feestdag.
10 - 20 juli 

10 juli 1915 zaterdag SO
De Duitscher is reeds 9 volle maanden in St Nikolaas
11 juli 1915 zondag 
Niets voorgevallen.
12 juli 1915 maandag
Leonie Lentacker moet deze week 2 ŗ 3 dagen op 't fabriek werken. In't algemeen is er weinig werk.
13 juli 1915 dinsdag
Nen smokkelaar uit de Dalstraat te St Nikolaas, bijgenaamd Tiekeren wordt aan de grens geŽloctrocuteerd en was morsdood. De Duitschers hebben de Nederlandsche grens met eenen elektrieken kabel afgespannen; onmogelijk nog te passeeren.
14 juli 1915 woensdag
Niets aan te stippen.
15 juli 1915 donderdag
De groenten zijn erg duur geworden.
16 juli 1915 vrijdag SO
Een paspoort naar Nederland kost tegenwoordig 7,0 fr bij de Duitschers.
17 juli 1915 zaterdag
Meest alle fabrieken liggen stil en deze die werken arbeiden maar 24 uur weerom op bevel der Duitschers die verbieden langer te laten arbeiden.
18 juli 1915 zondag
De Duitschers pakken een 114 man op die na 10 uur Belgisch uur 's avonds nog op straat liepen, en geven hun amigo en boete.
19 juli 1915 maandag zie ook Reglement van het postwezen in het gebied der Etappen van het leger
Regelmatig krijgen de werkloozen nog onderstand van het Nationale Kommiteit.
Wij krijgen een brief met den Duitschen poste die 10 dagen onderweg is geweest. Doet U dan al zaken!
20 juli 1915 dinsdag
De Duitschers afficheeren dat ter gelegenheid van den Nationalen feestdag van BelgiŽ: De scholen moeten klasse houden, de winkels moeten gansch den dag open blijven; er geene betoogingen zullen mogen gehouden worden, en dat alles is verboden op straf van bak en boete.
Nu de vaderlandsche vlag verboden is kroont iedereen met wier.

Vorige pagina  indexpagina Volgende pagina